DUROFLOOR-RL

Shtresë lyerëse epokside, me dy përbërës

Kërko fletën e të dhënave teknike
0412/2 durofloor rl

VEÇORITË/INSTALIMET

Sistem epoksid me ngjyrë, pa tretës, me dy përbërës, me përmbajtje shumë të ulët substancash të avullueshme organike (VOC), sipas LEED. Përdoret si shtresë lyerëse mbi dyshemetë e betonit, nivelimet e çimentos etj. që kërkojnë rezistencë të lartë mekanike ose kimike. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.

NGJYRA

RAL 7040 (gri). Ngjyra të tjera RAL me porosi (sasia minimale 150 kg).

KONSUMI

250-300 g/m²/shtresë.

PAKETIMI

10 kg (A+B).