DUROFLOOR-PSF

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

Broshurë teknike
0419/2

VEÇORITË/INSTALIMET

Prajmer (astar) epoksid transparent 2 komponentesh, pa tretës (solvente). Përdoret si prajmer (astar) i mbishtresave epokside, si edhe për prodhimin e llaçeve me përmbajtje rrëshinore duke shtuar rërë kuarcore. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.

NGJYRA

E verdhë e hapur.

KONSUMI

200-300 g/m².

PAKETIMI

10 kg (A+B), 5 kg (A+B).