DUROFLOOR-CMT

Shtresë dyshemeje, çimentoje, epokside, vetëniveluese, me tre përbërës

Broshurë teknike
0422/2 durofloor cmt

VEÇORITË/INSTALIMET

Shtresë dyshemeje, çimentoje, epokside, vetëniveluese, me tre përbërës, pa tretës. Përdoret për meremetime dhe nivelim të dyshemeve me bazë çimentoje që do të mbulohen me sisteme epokside DUROFLOOR, veshje poliuretani, dysheme plastike, dysheme druri etj. Vendoset gjithashtu në raste kur dyshemeja është relativisht e freskët ose që mund të ketë lagështi në rritje, për të krijuar nënshtresën e duhur për vendosjen e një shtrese epokside, duke shmangur probleme të mundshme të shkëputjes. Klasifikohet si CT-C50-F10-AR0,5 sipas EN 13813.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Rreth 2,1 kg/m²/mm.

PAKETIMI

25 kg (Α+B+C).