DUROCRET-PLUS

Llaç çimentoje për meremetime, i përforcuar me fibra, i modifikuar me polimerë

Broshurë teknike
0310/1 DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimentoje i përforcuar me fibra, i modifikuar me polimerë. I përshtatshëm për meremetim dhe riparim betoni, murature dhe suvaje, harkim të buzëve të mprehta (krijim të kanaleve) ose trarësh kulmorë etj. Klasifikohet si PCC R2 sipas EN 1504-3.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Rreth 16,0 kg/m²/cm.
Për formim kanalesh: 1,9-2,7 kg/m.

PAKETIMI

25 kg.