DUROCRET-PENETRATE

Llaç çimentoje meteknologji kristalore për meremetime dhe hidroizolim

Kërko fletën e të dhënave teknike
0310/1 DUROCRET-PENETRATE Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimentoje për meremetime dhe hidroizolim. Është i përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm në beton, punime me tulla ose për formim kanalesh etj. Përdoret gjithashtu për izolim të elementeve të betonit, në raste që variojnë nga ato me lagështi të thjeshtë e deri në rastet kur uji është me presion. I përshtatshëm për hidroizolimin e bodrumeve, themeleve, pusetave, rezervuarëve të ujit, gropave septike. Klasifikohet si CC R2 sipas EN 1504-3.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Rreth 17 kg/m²/cm.
Për formim kanalesh: 1,9-2,7 kg/m.

PAKETIMI

25 kg.