DUROCRET-FAST

Llaç çimentoje për meremetime me mpiksje të shpejtë

Broshurë teknike
0310/1 DUROCRET-FAST Ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimentoje i modifikuar me polimer me mpiksje të shpejtë. Ofron ngjitje të lartë në nënshtresë, punueshmëri të shkëlqyer dhe rezistencë ndaj gërryerjes. I përshtatshëm për punë riparimi mbi beton, llaç, muraturë etj. Koha e punueshmërisë: 45 minuta. Klasifikohet si PCC R2 sipas EN 1504-3.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Rreth 17 kg/m²/cm of layer thickness.
Për formim kanalesh: 1,9-2,7 kg/m.

PAKETIMI

25 kg.