DUROCRET-DECO FLEX

Veshje mikroçimentoze elastike, e përforcuar me fibra, e modifikuar me polimer, për dysheme, mure dhe mobilje inkaso.

Broshurë teknike
0310/1.3

VEÇORITË/INSTALIMET

E projektuar për të ofruar sipërfaqe fleksibël me qëndrueshmëri të lartë dhe me estetikë unike nëpër dysheme, mure, shkallë, etj., në rezidenca, hotele, dyqane, mjedise argëtimi, restorante, etj. E përshtatshme edhe për struktura të veçanta si mobilje inkaso, pajisje sanitare, etj. Ofron aftësi ngjitëse të shkëlqyera dhe ofron gjithashtu rezistencë ndaj gërryerjes, bymimit-tkurrjes dhe dridhjeve. Për përdorime të brendshme dhe të jashtme për pllaka gipsi, pllaka çimentoje, dysheme me ngrohje, sipërfaqe metalike etj.

Certification
Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕN).
Certification
Πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (voc),με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια ελέγχου
Certification
Fire Resistance

KONSUMI

Rreth 1,5 kg/m²/mm trashësi të shtresës.

PAKETIMI

25 kg.