DUROCRET-DECO

Llaç çimentoje për veshjen e sipërfaqeve të dyshemeve dhe të mureve

Broshurë teknike
0310/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimentoje i përforcuar me fibra, i modifikuar me polimerë. Ofron ngjitje të shkëlqyer në nënshtresë, papërshkueshmëri uji dhe rezistencë ndaj gërryerjes. Për përdorim në mjedise të brendshme dhe të jashtme në një sërë përdorimesh, në dysheme dhe mure, kudo ku kërkohet një rezultat i veçantë, estetik (p.sh. arkitekturë cikladike), në shtëpi, dyqane, hotele etj. I përshtatshëm për struktura speciale, si p.sh. shtrate inkaso, artikuj sanitarë inkaso (lavamanë, vaska, dushe etj.). Klasifikohet si PCC R2 sipas EN 1504-3.

NGJYRA

E bardhë, gri, gri e hapur, okër e hapur, moka, shafran.

KONSUMI

Rreth 1,5 kg/m²/mm.

PAKETIMI

25 kg.