DUROCRET

Llaç çimento me përmbajtje rrrëshire

Broshurë teknike
0310/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimento me përmbajtje rrrëshire. I përshtatshëm për meremetimin e sipërfaqeve prej betoni, mureve, suvatimeve, ndërtimin e kulmeve të çative, të ulluqeve etj. Klasifikohet si PCC R2 sipas EN 1504-3.

NGJYRA

Gri, e bardhë, tjegulle.

KONSUMI

Reth 15 kg/m²/cm.
Për formim kanalesh: 1,9-2,7 kg/m.

PAKETIMI

25 kg, 5 kg.