DOMOSIL-S

Silikon kundër kërpudhave

Kërko fletën e të dhënave teknike
0622/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Silikon kundër kërpudhave për vulosje fugash me gjerësi 3-40 mm, në sipërfaqe materialesh jo poroze, si qelq, alumin, porcelan (pllaka etj.), materiale qeramike etj. Është i përshtatshëm për zbatime në mjedise me lagështi të madhe (kuzhina, banja etj.) dhe për zbatime në mjedise si spitale, laboratorë mikrobiologjikë etj. Pengon zhvillimin e kërpudhave që krijojnë nxirje dhe njolla në këto mjedise. Nuk rekomandohet për zbatime në akuariume për arsye të komponentit antikërpudhor që përmban.

NGJYRA

Transparente, e bardhë.

KONSUMI

Fugë 10 mm x 10 mm: 1 tubet/3 m linear fugë.
Fugë 5 mm x 5 mm: 1 tubet/12 m linear fugë.

PAKETIMI

280 ml.