DOMOSIL-POOL

Izolues silikoni për qëndrim të përhershëm nën ujë

Kërko fletën e të dhënave teknike
0622/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Izolues silikoni për qëndrim të përhershëm nën ujë, si p.sh. në pishina, akuariume etj. I përshtatshëm për izolimin e fugave vertikale dhe horizontale me gjerësi 3-40 mm, për përdorim në ambiente të jashtme dhe të brendshme. Ka ngjitje shumë të mirë në sipërfaqe, si xhami, porcelani, alumini etj. I përshtatshëm për izolimin e bashkimeve në varka, struktura prej xhami etj. Nuk mund të lyhet përsipër me bojë.

NGJYRA

Transparente.

KONSUMI

Fugë 10 mm x 10 mm: 1 tubet/3 m linear fugë.
Fugë 5 mm x 5 mm: 1 tubet/12 m linear fugë.

PAKETIMI

280 ml.