DOMOSIL

Silikon për përdorim të përgjithshëm

Kërko fletën e të dhënave teknike
0623/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Silikon për përdorim të përgjithshëm për vulosje fugash me gjerësi 3-40 mm, në sipërfaqe materialesh jo poroze, si qelq, alumin, porcelan (pllaka etj.), materiale qeramike etj.

NGJYRA

Transparente, e bardhë.

KONSUMI

Fugë 10 mm x 10 mm: 1 tubet/3 m linear fugë.
Fugë 5 mm x 5 mm: 1 tubet/12 m linear fugë.

PAKETIMI

280 ml.