DOMOLIT

Zëvendëson gëlqeren

Broshurë teknike
0101/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Plastifikator dhe ngadalësues i mpiksjes së llaçeve. Zëvendëson gëlqeren. Certifikuar me shenjën CE si përzierje ajërmbajtëse/plastifikuese për llaç murature, sipas standardit EN 934-3:T2.

NGJYRA

Kafe e errët.

KONSUMI

50 g për 25 kg çimento për ndërtim murri dhe shtrim pllakash.
75 g për 25 kg çimento për suvatime.

PAKETIMI

220 kg, 20 kg, 5 kg, 1 kg.