CL-MOLD

Lëng pastrimi kundër mykut

Kërko fletën e të dhënave teknike
1402/1 CL-MOLD

VEÇORITË/INSTALIMET

Lëng i posaçëm pastrimi me veprim kundër mykut. Pastron dhe dezinfekton sipërfaqet nga myku, bakteret dhe algat. Por, mund të vendoset dhe për të parandaluar shfaqjen e mikroorganizmave në kushte lagështie të lartë. Është tepër efikas në pastrimin e sipërfaqeve, si muret, tavanet, gurë natyrorë, tulla, beton, pishina etj. Për më tej, mund të përdoret për dekontaminim, duke ruajtur kushtet sanitare në vende si kuzhina, restorante, hotele, fabrika ose depo ushqimore, furra profesionale etj.

NGJYRA

Blu.

PAKETIMI

1 l.