BEVETOL-SPL

Aditiv superlëngëzues për beton i tipit G

Broshurë teknike
0111/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Aditiv superlëngëzues për beton i tipit G - ngadalësues i mpiksjes së betonit (ASTM C-494 i tipit A, D & G, ELOT EN 934-2:T11.1 & T11.2). Rrit punueshmërinë e betonit duke u shtuar në vendin e punës. Zvogëlon raportin U/Ç gjatë prodhimit të betonit.

NGJYRA

Kafe e errët.

KONSUMI

Si superlëngëzues i tipit G: 0,6-0,8 kg për 100 kg çimento.
Në doza më të vogla vepron si lëngëzues i zakonshëm.

PAKETIMI

1000 kg, 250 kg, 20 kg, 5 kg.