BËRRYLA (QOSHE PËR DEGËZIME) TË BRENDSHME

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Kërko fletën e të dhënave teknike
0630/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.

NGJYRA

Gri.

PAKETIMI

Top 12cm x 50m, 12cm x 10m.