ASPHALTOS

Asfalt për aplikim në gjendje të ftohtë për meremetime rrugore

Broshurë teknike
1010/6 ASPHALTOS

VEÇORITË/INSTALIMET

Asfalt i gatshëm për aplikim në gjendje të ftohtë, për meremetime lokale rrugësh prej asfalti ose betoni. Ka fleksibilitet (përkulshmëri) të madh, nuk plasaritet, ka ngjitshmëri të shkëlqyer me nënshtresën dhe rezistencë të madhe ndaj agjenteve atmosferikë dhe veprimit të kohës.

NGJYRA

E zezë.

KONSUMI

Rreth 21 kg/m²/cm.

PAKETIMI

25 kg.