AQUAMAT-SR

Llaç çimentoje izolues lyerës, rezistent ndaj sulfateve

Kërko fletën e të dhënave teknike
0317/1 AQUAMAT-SR

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimentoje, izolues, lyerës, për hidroizolimin e sipërfaqeve që bien në kontakt me kanalizimet dhe ujërat nëntokësore që përmbajnë sulfate. I përshtatshëm për hidroizolimin e mureve dhe të dyshemeve në gropa septike, kanale të ujërave të zeza, diga etj.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

2,0-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.