AQUAMAT-F

Solucion silikat hidroizolues

Kërko fletën e të dhënave teknike
0215/1 AQUAMAT-F

VEÇORITË/INSTALIMET

Solucion silikat hidroizolues transparent për mbrojtjen nga lagështia e ardhur (nga toka) nëpërmjet metodës së prerjeve tërthore ose të imprenjimit në murre prej betoni ose tullash.

NGJYRA

Transparent.

KONSUMI

Nëpërmjet metodës së së prerjeve tërthore: rreth 18 kg për m² të prerjes tërthore të murit.
Me imprenjim: 200-300 g/m sipërfaqeje murri.

PAKETIMI

25 kg, 6 kg.