AQUAMAT-ADMIX

Përzjerje hidroizolimi e kristaltë për beton

Broshurë teknike
0317/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Aditiv hidroizolues betoni, në formë pluhuri, që shtohet gjatë përgatitjes së betonit, duke krijuar përbërje të patretshme, kristalore. Përmirëson papërshkueshmërinë nga uji, pa ndikuar përshkueshmërinë e avujve të betonit. Mbetet aktiv gjatë gjithë kohës dhe pranon gjithashtu trysni pozitive dhe negative hidrostatike. I përshtatshëm për izolimin e themeleve, bodrumeve, rezervuarëve, gropave septike, pishinave etj. Klasifikohet me shenjën CE si përzierje betoni, rezistente ndaj ujit, sipas standardit EN 934-2:T9.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

0,2-0,5 kg për 100 kg çimento.

PAKETIMI

20 kg, 4 kg.