ADIUM-150

Aditiv superlëngëzues i brezit të ri për elemente betoni të parapërgatitura

Broshurë teknike
0128/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Aditiv i lëngët i cili vepron si superlëngëzues betoni sipas ELOT ΕΝ 934-2:T3.1 dhe Τ3.2. Kur shtohet gjatë prodhimit të betonit zvogëlon kërkesën për ujë deri me 30%. Kur shtohet në betonin e gatshëm përmirëson në mënyrë të rëndësishme punueshmërinë e tij (beton vetëngjeshës), pa patur nevojë për ujë shtesë. Eshtë ideal për betonimin e elementeve të parapërgatitura.

NGJYRA

E kafenjtë.

KONSUMI

0,20-0,50 kg për 100 kg çimento.

PAKETIMI

1000 kg, 220 kg, 20 kg.