ADIUM-132

Superplastifikues i brezit të ri, për beton, me mbajtje të fortë kundër rënies

Broshurë teknike
0128/1 ADIUM 132

VEÇORITË/INSTALIMET

Aditiv i lëngët i cili vepron si superlëngëzues betoni sipas ELOT ΕΝ 934-2:T11.1 dhe Τ11.2. Kur shtohet gjatë prodhimit të betonit zvogëlon kërkesën për ujë deri me 20%. Kur shtohet në betonin e gatshëm përmirëson në mënyrë të ndjeshme punueshmërinë e tij (beton vetëngjeshës), pa patur nevojë për ujë shtesë. Eshtë ideal për transportimin e betonit (në distanca të mëdha) duke ruajtur konsistencën dhe punueshmërinë e tij.

NGJYRA

E kafenjtë.

KONSUMI

0,35-0,80 kg për 100 kg çimento.

PAKETIMI

1000 kg, 220 kg.