ADINOL-RAPID 2H

Përshpejtues i mpiksjes sё betonit

Broshurë teknike
0124/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Përshpejtues i mpiksjes së betonit (ELOT EN 934-2:T7). Përshpejton procesin e arritjes së vetive mekanike fillestare të betonit, pa influencuar negativisht vetitë e tij përfundimtare. Ndihmon për disarmim më të shpejtë të armaturës së drurit (çkalluposje) duke përshpejtuar kështu punimet e hedhjes së betonit.

NGJYRA

E verdhemë.

KONSUMI

1,0-2,0 kg për çdo 100 kg çimento, në varësi të rezultatit të dëshiruar.

PAKETIMI

1400 kg, 290 kg, 20 kg, 5 kg.