ADINOL-RAPID

Përshpejtues i mpiksjes për përdorim të gjërë kundër ngrirjes së betonit

Broshurë teknike
0124/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Përshpejtues i mpiksjes së betonit për përdorim të gjërë kundër ngrirjes së betonit (ELOT EN 934-2:T6). Përshpejton mpiksjen e betonit atje ku nevojitet shpejtësi punimesh dhe lejon betonime të sigurta në temperatura të ulëta.

NGJYRA

E verdhemë.

KONSUMI

1,0-2,0 kg për 100 kg çimento, në varësi të kohës së dëshiruar të mpiksjes.

PAKETIMI

1400 kg, 320 kg, 20 kg, 5 kg.