KONTAKT

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS AND PAINTS

 
SELIA NË SELANIK, GREQI

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Zyra qendrore e porosive
Tel.: +30 2310 576005
E-mail: export@isomat.eu

Mbështetja teknike
Tel.: +30 210 5598700
E-mail: support@isomat.eu