KONTAKT

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

SELIA NË SELANIK, GREQI
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

Zyra qendrore e porosive:
Tel.: +30 2310 576005, Faks: +30 2310 722120, E-mail: export@isomat.eu

Mbështetja teknike:
Tel.: +30 2310 576002, Faks: +30 2310 576029, E-mail: support@isomat.eu